Yeni Mühendis-Enerji Şİrketi-Ankara (0265)

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı / Ankara
Yayın Tarihi: 17.08.2020

Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden birinde istihdam edilmek üzere “Yeni Mühendis” seviyesinde çalışma arkadaşları aranmaktadır. 

Bahse konu kamu sermayeli özel şirket için Ankara’da çalışma konusunda istekli, sürekli gelişime açık, motivasyonu yüksek ve takım çalışmasına yatkın adaylara ihtiyaç duyulmaktadır.Genel görev tanımı:

-          Enerji sektöründe çok geniş ölçekli ve karmaşık projelerde malikin gerekliliklerinin, teknik spesifikasyonların, teklif isteme dokümanlarının hazırlanması ve tekliflerin değerlendirilmesi

-          Ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları yapılması, yaptırılması ve detaylı teknik değerlendirme raporlarının hazırlanması

-          Santral teknoloji değerlendirmesi ve seçiminin yapılması

-          Santral konsept tasarım, temel tasarım ve detay tasarım değerlendirilmesi.

-          Santral sahası ile ilgili analizlerin yapılması, yaptırılması ve hazırlanan saha raporlarının değerlendirilmesi

-          Santral sahası ile ilgili tehlike analizlerinin, saha tepki analizlerinin, zemin-yapı etkileşim analizlerinin, sismik kalifikasyon analizlerinin yapılması, yaptırılması ve hazırlanan raporların değerlendirilmesi

-          Deterministik ve Probabilistik Güvenlik Analizlerinin yaptırılması ve hazırlanan raporların değerlendirilmesi

-          Acil durum hazırlık planlarının hazırlanması, hazırlatılması  ve değerlendirilmesi

-          Çevre etki değerlendirme raporlarının hazırlatılması ve değerlendirilmesi.

-          Teknoloji transferi ve bilgi transferi fırsatlarının değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi

-          Ulusal ve uluslararası düzenleyici kuruluşlar ile ilişkilerin yönetilmesi

 

Yeni Mühendis Pozisyonu

§  Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ya da İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun

§  0 - 3 yıl tecrübesi bulunan

§  İleri düzeyde İngilizce bilen

§  Teknik rapor yazma konusunda bilgili ve tecrübeli

§  Metin yazma, okuma konusunda istekli

§  Mühendislik alanında kullanılan yazılımları bilen/öğrenmeye açık

§  Etkili iletişim becerilerine sahip

§  Motivasyonu yüksek ve pozitif kişilik özelliklerine sahip

§  Çok yönlü ve farklı alanlarda çalışmayı seven

§  Öğrenmeye ve gelişime açık

§  Takım çalışmasına yatkın

§  Bilgi ve tecrübelerini paylaşma ve aktarabilme becerisine sahip

§  Sorumluluk ve inisiyatif alabilen

§  Değişen koşullara kolay uyum sağlayarak çözüm üretebilme becerisine sahip

§  Ankara'da çalışma konusunda istekli

 

Paylaş